Oleg Shupliak —

Media — Vystavka, m. Berezhany, 1991.
Бережанська районна газета "Нове життя". 1991.